Skip to content
רהב תקשורת. 
יושרה לפני הכל.
 מובילים את עולם היח״צ בישראל.
כשאתה מייצג את החברות הגדולות במשק, אין יום בלי משבר
הדבר הכי חשוב ביחסי ציבור זה היושרה שלך
אני אוהב את המקצוע. זה המזל שלי

אוסף אומנות

HE
EN HE